Strona w budowie! Proszę o cierpliwość...

2017 Maj | Matura z biologii | Nowa Podstawa | Zadanie 8

Zadanie 8.

Na zdjęciach A i B przedstawiono dwie różne tkanki łączne występujące w organizmie człowieka.

Na podstawie: http://histology-world.com;
http://www.udel.edu

Zadanie 8.1. (0–1)

Rozpoznaj tkanki przedstawione na zdjęciach A i B – podaj ich nazwy.

Schemat punktowania

1 p. – za podanie poprawnych nazw obu przedstawionych na zdjęciach tkanek oporowych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

A. (tkanka) chrzęstna / chrzęstna szklista / chrząstka
B. (tkanka) kostna / istota zbita tkanki kostnej / kostna zbita

Uwaga:
Nie uznaje się określenia wyłącznie „tkanka szklista” w odniesieniu do tkanki A oraz wyłącznie „tkanka zbita” lub „kość” do tkanki B.

Zadanie 8.2. (0–1)

Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące porównania tkanek oporowych są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Tkanka kostna jest zbudowana z komórek martwych, a tkanka chrzęstna – z komórek żywych. P F
2. Tkanka chrzęstna jest silnie ukrwiona, natomiast w tkance kostnej nie występują naczynia krwionośne. P F
3. Komórki tkanki kostnej są połączone ze sobą wypustkami, a komórki tkanki chrzęstnej nie mają takich wypustek. P F

Schemat punktowania

1 p. – za poprawną ocenę wszystkich trzech stwierdzeń dotyczących porównania tkanek oporowych.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Rozwiązanie

1. – F, 2. – F, 3. – P

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.