Strona w budowie! Proszę o cierpliwość...

2018 Maj | Matura z chemii | Nowa Podstawa | Zadanie 10

Zadanie 10. (0–1)

W temperaturze T przygotowano wodne roztwory pięciu elektrolitów o jednakowym stężeniu molowym równym 0,1 mol⋅dm−3. Poniżej podano wzory tych elektrolitów.

KCl HCl NaNO2 NH4Cl KOH

Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie z rosnącym pH ich wodnych roztworów. Napisz wzory tych związków w odpowiedniej kolejności.

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne uszeregowanie podanych wzorów.
0 p. – za każdą inną odpowiedź albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

HCl, NH4Cl, KCl, NaNO2, KOH

Uwaga! Za błędne przepisanie wzorów należy przyznać 0 punktów.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.