Strona w budowie! Proszę o cierpliwość...

2018 Maj | Matura z chemii | Nowa Podstawa | Zadanie 19

Zadanie 19. (0–2)

W temperaturze 20 °C rozpuszczalność uwodnionego wodorosiarczanu(VI) sodu o wzorze NaHSO4 · H2O jest równa 67 gramów w 100 gramach wody.

Na podstawie: T. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2004.

Oblicz, jaki procent masy roztworu nasyconego o temperaturze 20 °C stanowi masa soli bezwodnej NaHSO4.

Schemat punktowania

2 p. – za zastosowanie poprawnej metody, poprawne wykonanie obliczeń oraz podanie wyniku w procentach.
1 p. – za zastosowanie poprawnej metody, ale:
– popełnienie błędów rachunkowych prowadzących do błędnego wyniku liczbowego.
lub
– niepodanie wyniku w procentach.
0 p. – za zastosowanie błędnej metody obliczenia albo brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązanie

MNaHSO4 = 120 g·mol−1; MNaHSO4 · H2O = 138 g·mol−1
120 g NaHSO4 –––– 138 g NaHSO4·H2O
x –––– 67 g NaHSO4 · H2O ⇒ x = 58,26 g
cp = (ms / mr) · 100% = (58,26 / (67 + 100)) · 100% = 35(%)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.