Strona w budowie! Proszę o cierpliwość...

2018 Maj | Matura z chemii | Nowa Podstawa | Zadanie 22

Informacja do zadań 20.–22.

Wodorotlenek niklu(II) strąca się jako zielonkawy osad z wodnego roztworu soli niklu(II) pod działaniem wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Wodorotlenek niklu(II) nie rozpuszcza się w nadmiarze zasady, ale reaguje z kwasami. Pod wpływem utleniaczy ten wodorotlenek przechodzi w czarnobrunatny wodorotlenek niklu(III).

Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa, Warszawa 2001.

Zadanie 22. (0–1)

Do probówki zawierającej zielony roztwór chlorku niklu(II) dodano wodny roztwór wodorotlenku sodu, a następnie – bezbarwny wodny roztwór chloranu(I) sodu – zgodnie ze schematem:

NiCl_2(aq)\xrightarrow[reakcja\ I]{+NaOH(aq)}Ni(OH)_2(s)\xrightarrow[reakcja\ II]{+NaClO(aq)}Ni(OH)_3(s)

Opisz wygląd zawartości probówki na początku doświadczenia oraz po reakcji I i po reakcji II. Uwzględnij rodzaj mieszaniny (roztwór, zawiesina) oraz jej barwę.

Zawartość probówki
przed doświadczeniem po reakcji I po reakcji II

Schemat punktowania

1 p. – za poprawny opis zawartości probówki z uwzględnieniem rodzaju mieszaniny i jej barwy.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Zawartość probówki
przed doświadczeniem po reakcji I po reakcji II
zielony roztwór zielonkawa lub zielona
zawiesina (osad)
czarnobrunatna zawiesina
(osad)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.