Strona w budowie! Proszę o cierpliwość...

2018 Maj | Matura z biologii | Rozszerzenie | Zadanie 11

Zadanie 11. (1 pkt)

Określ, na czym polega współdziałanie korzenia, łodygi i liścia w procesie fotosyntezy u rośliny okrytonasiennej.

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne określenie współdziałania liścia, korzenia i łodygi w procesie fotosyntezy, uwzględniające pobieranie wody lub odpowiednich soli mineralnych przez korzeń, transport tych substancji przez łodygę do liścia, w którym odbywa się fotosynteza z ich udziałem.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Liść asymiluje CO2, a łodyga dostarcza do tego procesu wodę pobieraną przez korzeń.
  • Fotosynteza zachodzi w liściu. Do procesu tego jest potrzebna woda, która jest pobierana przez korzeń i transportowana do liści przez łodygę.
  • Korzeń dzięki włośnikom pobiera wodę z gleby, która jest transportowana przez naczynia w łodydze do liści, gdzie wykorzystywana jest jako substrat do procesu fotosyntezy zachodzącego w miękiszu asymilacyjnym liści.
  • Korzeń pobiera jony magnezu, które są transportowane przez łodygę do liści, gdzie wchodzą w skład chlorofilu.

Uwagi:
Nie uznaje się odpowiedzi odnoszących się tylko do losów produktów fotosyntezy, np. „Liście wytwarzają w procesie fotosyntezy asymilaty, które łodyga transportuje do korzenia, gdzie są gromadzone”.
Nie uznaje się odpowiedzi zbyt ogólnych – odnoszących się do pobierania soli mineralnych, bez podania konkretnych pierwiastków lub bez wskazania ich roli w procesie fotosyntezy, np. „Korzenie pobierają sole mineralne np. magnez, bez dostarczenia którego, przez łodygę do liści, fotosynteza będzie zatrzymana”.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.