Strona w budowie! Proszę o cierpliwość...

2018 Maj | Matura z chemii | Rozszerzenie | Zadanie 20

Zadanie 20.

Zbudowano ogniwo według schematu przedstawionego na poniższym rysunku.

Zadanie 20.1. (1 pkt)

Oblicz siłę elektromotoryczną (SEM), w warunkach standardowych, ogniwa, którego schemat przedstawiono na rysunku.

SEM =

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne podanie wartości SEM z jednostką.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

SEM = (–0,26 V + 1,18 V) = 0,92 V
Uwaga! Zapis obliczeń nie jest wymagany.

Zadanie 20.2. (1 pkt)

Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w czasie pracy tego ogniwa.

Schemat punktowania

1 p. – za poprawne zapisanie w formie jonowej skróconej sumarycznego równania reakcji zachodzącej w czasie pracy ogniwa.
0 p. – za odpowiedź niepełną lub błędną albo brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź

Mn + Ni2+ → Mn2+ + Ni
Uwaga! Użycie zapisu „⇄ ” zamiast „→” powoduje utratę punktu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.